Triste nyheter fra Peru

Triste nyheter fra Peru

Det er med stor sorg vi meddeler at vår misjonær i Peru, Manuel Rivera, er død. Vi fikk en urovekkende melding tidligere i uken om at han var rammet av Covid19 og var innlagt på sykehus. Fredag 11.september fikk vi imidlertid den tunge beskjeden om at han ikke klarte kampen mot sykdommen.

Manuel og kona Lindaura tok over ansvaret for menigheten i Saramiriza i 2009 etter Gro og John Agersten. Manuel har etter dette hatt ansvaret som koordinator, og som leder for alle utpostene/ menighetene i denne delen av jungelen. Han har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av bibeldager på forskjellige steder og evangeliseringsreiser. Manuel var også kontaktperson overfor misjonen i Norge, og hadde ansvaret for de midler som kom herifra. Han utførte rapporter og regnskapsoversikter på en god måte. Dessuten hadde han hovedansvaret for byggingen av den nye kirken i Saramiriza.

Lindaura har vært en god medpastor og hatt ansvar for barnearbeidet og andre oppgaver i menigheten. 

Manuel fikk vondt i halsen og høy feber den 25 august, fikk medisiner og følte seg bedre etter noen dager. Den 3. september ble han lagt inn på helsesenteret i Saramiriza, hvor han fikk oksygen etter at han hadde vanskeligheter med å puste.

Fredag 4 .september ble han evakuert med båt til San Lorenzo og lagt inn på en skole som brukes til akutte Covid 19 pasienter. Her fikk han medisiner og oksygen. Tirsdag kveld forverret situasjonen seg, og morgenen torsdag den 10.september kl 05.00 døde han.

Manuel ble begravet fem timer senere i San Lorenzo, da myndighetene ikke tillater at de som dør av Covid 19 kan transporteres til et annet sted. Bare Lindaura og datteren Irene (blir 12 år i oktober) fikk være med ved graven. 

Irene og Lindaura reiste hjem til Saramiriza samme dag, og menigheten hadde en minnestund i kirken den kvelden.

Vi er i sorg over dette store tapet, og ber for Lindaura som sier at hun vil fortsette og ta ansvar i menigheten. 

Vi lyser fred over Manuels minne, og ber om at Herren skal vise veien videre for menigheten, og for Irene og Lindaura. 

Vi møtes igjen!

Powered by Cornerstone