Misjonshilsen fra Gro og John Agersten

Misjonshilsen fra Gro og John Agersten

Kjære venner i Betania! Her vedlegger vi en misjonshilsen fra arbeidet i Peru, mest da fra jungelområdene rundt Saramiriza og Yurimaguas.

I Yurimaguas er det et par små menigheter «Casa de Oración» som ble startet av noen venner som flyttet dit fra Puerto America og en annen landsby i nedre Morona.

Gjennom våre venner fra Saramiriza som i flere år har bodd i Yurimaguas, Celinda og Pedro har vi støttet dem noen år med mindre beløp til jul via Western Union.

Via W.U. har vi også gitt noe til julefester i Nauta, som ligger lengre øst, der Marañon møter Ucayali og de to elvene blir til Amazonas.

Det er en søndagsskolejente fra Tigre Playa – en av de første som ble døpt og som vi har fulgt opp senere, - hjalp henne med kurs for barnearbeidere /bibel da hun var hushjelp i Lima, - og siden ledet barnearbeidet mange år i Saramiriza.

Hun flyttet til Iquitos for en del år siden, og bor nå de siste årene i Nauta der hun arbeider i en menighet av Nazaren kirken som er lik en baptistkirke, men mer konservativ.

Lindaura forteller at veien er åpen nå, - også indianerne i landsbyene ved veien som stengte og krevde penger, åpnet opp for fri ferdsel etter et møte og sigende en kontrakt med det nasjonale oljekompaniet (Petroperu) om mer støtte og samarbeid til prosjekter og hjelp som kompensasjon for ulemper knyttet til oljeledningen, lekkasjer etc. senere år.

Lindaura ledet arbeidet med innkjøp, pakking og utdeling av sekkene med mat til pastorer/ledere i landsbyene langs Marañon og i Saramiriza, og også gavene/pengene til julefeiringen for barna i søndagsskolene.

Mange andre familier har også fått hjelp av pengene som ble gitt til en del av dem som har det ekstra vanskelig pga corona restriksjonene.

Tre steder i nedre Morona ble tilgodesett også. Det ble distribuert gjennom Daniel i Puerto America, dit det er mulig å sende penger fra Saramiriza, og som også har butikker med en de mest vanlige matvarene.

Vi ønsker dere alle Guds rike velsignelse i det nye året, og håper det snart blir mulig å leve mer normalt, - ikke minst når det gjelder menighetenes virke og gudstjenester.

Hjertelig hilsen,

Gro og John

Misjonsbrev

Powered by Cornerstone