Bibeledagen 2021

Bibeledagen 2021

Søndag er det den årlige Bibeldagen, som vanligvis feires i Betania sammen med Sokndal menighet. Gudstjensten må dessverre avlyses pga koronarestriksjonene, men vi ønsker likevel å løfte fram årets prosjekt som er bibler til Cuba.

Bibeldagen er den årlige markeringen av Bibelens plass og betydning i menigheten – både i Norge og verden for øvrig. I 2021 er det igjen Cuba som står i fokus. De siste 20 årene har alle kirkene på Cuba vært i sterk vekst og vekkelsen pågår fremdeles. Til stor glede for kubanske kristne og kirkene i landet hjalp norske menigheter i 2014 til med å skaffe en million bibler til Cuba. Men kirkene har fortsatt å vokse og nå er det igjen et stort behov for bibler!

Livet er vanskelig for mange kubanere og Bibelen gir dem trøst og håp. Det er ikke mulig å kjøpe bibler på Cuba, men Bibelskapet har tillatelse til å importere bibler gitt som gaver fra utlandet. Fra Bibelselskapet spres Biblene til kirkene og de lokale kristne.

Cuba ledes av kommunistpartiet som forvalter en sentralstyrt økonomi. Landet er fortsatt trofast mot revolusjonens idealer. Folk flest har høy utdanning og det er lite direkte fattigdom, men nesten alt av varer og transportmuligheter mangler. De fleste kubanere har få muligheter på arbeidsmarkedet og arbeidsledigheten er høy. Familiene lever trangt og de aller fleste tjener bare en lav minimumslønn. Mange er derfor avhengig av gaver fra familiemedlemmer i USA og Europa for å overleve. Fortsatt har landet stor utvandring, først og fremst til USA, men mange reiser også til Europa, særlig til Spania.

På Bibeldagen 2021 samler vi inn penger til å gi sterkt etterlengtede bibler til 30 000 mennesker i 5 000 familier på Cuba. Ofte bor tre generasjoner under samme tak, gjerne i små boliger. Vi ønsker å gi 5 000 familier en kurv med bibler: Barnebibel og ungdomsbibel til de yngste i familien, en bibel i storskrift til besteforeldrene, en vanlig bibel til foreldrene, og kanskje en studiebibel for de som ønsker å lære mer. Vi starter i øst, den delen av Cuba hvor kirkene vokser mest, og hvor mangelen på bibler er mest prekær. 

Se mer informasjon på ressursside: https://bibel.no/bibelgaven/bibeldagen/om-bibeldagen

Slik kan du gi en gave: 

  • VIPPS #129553: Skriv «Cuba», ditt navn og adresse i meldingsfeltet
  • Konto: 3310 60 38762 , merk gaven «Cuba»

 

 

Powered by Cornerstone