Årsmøte 23. mars

Årsmøte 23. mars

Det innkalles herved til årsmøte for Pinsemenigheten Betania 23/3-2021 kl 19:30.

Saksliste:

  • Åpning
  • Informasjon
  • Konstituering av møtet
  • Årsrapport
  • Stillinger
  • Vedtekter
  • Regnskap 2020
  • Budsjett 2021
  • Eventuelt


Saker til årsmøtet meldes til Bjørn Erik Egeland

Mob 454 11 883

Epost: bjorn.erik.egeland@gmail.com

Powered by Cornerstone