Koronainformasjon Betania - oppdatert 26.05

Koronainformasjon Betania - oppdatert 26.05

Her finner du oppdatert informasjon fra Betania om korona-situasjonen, tiltak og hvordan dette påvirker vår aktivitet.

Oppdatert 26.05.2021

Fra og med 27.mai går landet over i trinn to i gjenåpningen. For oss innebærer dette at vi nå kan gå fra inntil 100 deltakere på gudstjeneste til 200. Anbefalingen om å ikke samles på tvers av kommunegrensene er også tatt bort, som innebærer at vi nå kan ta i mot besøkende utenfor kommunens grenser. Dette forutsetter at smittesituasjonen i kommunen du kommer fra er lik eller bedre enn Sokndal kommune. Det er fortsatt krav til at vi har oversikt over alle deltakere på gudstjenestene våre mtp en eventuell smittesporing. Det vil derfor være online påmelding til våre gudstjenester som tidligere. Vi ønsker ikke at denne påmeldingen skal være et hinder for deltakelse, og du kan derfor nå komme uten å være forhåndspåmeldt ved å da registrere deg ved inngangen. Krav til å holde avstand, håndhygiene, være hjemme om du er syk etc gjelder som før. Vi fortsetter også med streaming av gudstjenestene fram til sommeren.

Siden det er kort tid til sommeren, vil det ikke bli startet opp noe barnearbeid (bortsett fra jim som allerede er i gang). Ungdomsarbeidet har kjørt tilpasset opplegg i lengre tid, og fortsetter med dette som tidligere.

 

Oppdatert 23.03.2021

I pressekonferanse tirsdag 23.03.2021 opplyste regjeringen om nye nasjonale tiltak som skal vare over påsken, fram til og med 14. april. Her anbefales det å " - avlyse alle planlagte arrangement. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser." Som en følge av disse nye retningslinjene avlyses alle våre planlagte samlinger til og med 14. april. 

Merk: Dette gjelder foreløpig IKKE ubetanias samlinger lørdager. Disse regnes som fritidsaktiviteter, og i samråd med kommunelege er det - med noen tilpasninger - vurdert til at de kan samles lørdager. 

 

Oppdatert 19.02.2021

I regjeringens pressekonferanse fredag 19.02.2021 åpnes det nå opp for at inntil 100 personer kan samles til gudstjenester. Kravet om fastmonterte stoler fjernes, og erstattes med krav om fast, tilvist plass. Dette gir oss derfor mulighet til å igjen samles til fellesskap! Endringen gjelder fra og med tirsdag 23.02, og første gudstjeneste blir da 28.februar kl 11:00. Det blir påmelding som tidligere, og vi vil snart legge ut link for påmelding - følg med på oppdateringer på vår facebook-side. I og med at det blir begrensning på inntil 100 personer, vil vi fortsette med å streame gudstjenestene som vi gjorde før siste nedstengning. 

 

Oppdatert 19.01.2021

I myndighetenes orientering 18.01 har man gått bort fra anbefalingen om å ikke ha noen form aktivitet. Likevel åpnes det ikke for flere enn 10 personer samlet til gudstjeneste innendørs, og vi har på bakgrunn av dette besluttet å ikke ha gudstjeneste i første omgang søndag 24. januar. Vi vurderer til en hver tid situasjonen, men det er også usikkerhet knyttet til søndag 31. januar. Det jobbes på regjeringsnivå med en ny løsning særlig rettet mot kirke/gudstjeneste hvor en ønsker at det kan åpnes for inntil 200 personer igjen. 

 

Oppdatert 04.01.2021

Fra og med 4. januar 2021 trådte det i kraft nye anbefalinger og forskrifter for smittebegrensning. Disse tiltakene varer i første runde til og med 18. januar. I den forbindelse vil de to kommende gudstjenestene (10.jan og 17.jan) bli avlyst. Bakgrunnen for avlysningen av aktivitet fram til og med 18. januar er basert på anbefalingene fra regjeringen som sier at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Videre er forskriften endret til maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

 

Oppdatert 11.11.2020

Etter en vurdering av de generelle smittevernrådene og en presisering av reglene for tillatt antall på arrangement, har Betania besluttet å redusere maks antall i våre samlinger til 50 (pluss arrangørens personell). Dette er i tråd med det mange kirker og forsamlingshus i landet gjør nå. 

Dette gjelder fra og med onsdag 11.11, som innebærer at også søndagsskolen/Immauel vil utgå.

Gudstjenestene vil gå som planlagt, og det er kun antall i salen som reduseres.

Vi viderefører påmelding til gudstjenestene, og du er hjertelig velkommen til å bli med på gudstjeneste i Betania da med maks 50 personer til stede. Påmelding til de kommende gudstjenestene ligger ute, og den finner du her.

 

Streaming av gudstjenester

Fra og med 15.11.2020 vil du kunne streame gudstjenesten direkte fra Betania! Dette gjøres på følgende måte:

  • send en mail til registrering@betania-sokndal.no for å "starte abnonnementet"
  • du vil hver søndag etter registrering motta en link ca kl 10:50 hvor du kan se gudstjenesten
  • ønsker du å avslutte abonnementet, sender du mail til samme adresse og ber om å bli fjernet fra listen

Gjør oppmerksom på at streamen kun går direkte, og kan ikke sees i opptak på annet tidspunkt.

Powered by Cornerstone