Nytt pastorpar i Betania Sokndal!

Nytt pastorpar i Betania Sokndal!

Det er en glede å offisielt kunne meddele at Miriam og Johnny Pettersen tiltrer som hovedpastorpar i Betania fra 1. oktober!

Ekteparet Miriam og Johnny Pettersen er ansatt som pastorpar i pinsemenigheten Betania Sokndal. De har allerede god kjennskap til menigheten som for flere år siden sendte dem på misjonsoppdrag til Europa.

Ekteparet Pettersen flytter tilbake til Norge etter 5 år i Tyskland, og 4 års misjonsarbeid i Belgia. Til sammen har de vært med på å starte 6 kirker i de to landene. Nye ledere er på plass i kirken i Belgia, og de ser fram mot et nytt kapittel i en etablert norsk menighet.

Betania Sokndal har ansatt Johnny i 100% stilling og Miriam i 50%. I tillegg til å bygge menighet her hjemme vil ekteparet fortsatt coache andre gjennom et nettverk som driver med misjon og menighetsplanting.

Miriam og Johnny sier dette om ansettelsen i det siste nyhetsbrevet deres:

"- For en stund siden kom det et ord fra Ord. 24,27 som til de grader sjokkerte, men som nå har blitt retningsgivende for videre tjeneste: «Fullfør din gjerning der ute og gjør den ferdig på marken! Siden kan du bygge ditt hus.» Vi brukte ikke lang tid på å pakke ut hva det skulle bety- en sesong av livet på over 9 år i bofast misjonærtjeneste i utlandet får nå sin avslutning, vi har fullført en etappe og ser at vi, ved Guds nåde, får etterlate oss spor av NYTT liv i mange menneskeliv; i flere nystartede kirker; i flere land! 

Da misjonskallet kom i slutten av tenårene, trodde vi at sekken umiddelbart skulle pakkes og gamlelandet forlates, slik ble det ikke, det tok sin tid. Da vi så endelig ble utsendt som misjonærer, først til Bayern og senere til Flandern, hadde vi et livslangt perspektiv på det hele; slik ble det heller ikke. Vi ser ikke hele bildet, skjønner ikke alltid Guds timing og detaljplanlegging, men det vi vet, er at misjonskallet fortsatt brenner med uforminsket styrke og at misjonærlivet leves ut enten vi bor her eller der og tjener på den ene eller den andre måten!

Det er derfor med klump i halsen og fred i hjertet at vi nå overgir stafettpinnen for nyplantede Credo Eeklo fra september av! Herren har sendt noe av det ypperste han har på lager: en fantastisk familie som vi i snart fire år har hatt gleden av å kalle våre venner- nederlandske Joa og Thirza vil overta vår funksjon som ansvarlige ledere for Credo, dette sammen med et team bestående av folk fra Eeklo og fra de to menighetene de til nå har pionert frem rett over den nederlandske grensen! Vi opplever at dette er en gudgitt match, for dette ekteparet har lenge hatt et hjerte for Belgia, de jobber tilnærmet likt det vi gjør med fokus på relasjoner og disippelskap, de snakker språket og de har en pondus som overbeviser oss om at de kommer til å ta dette lengre enn vi makter!

Vi opplever at det å leve i Guds velsignelse er veldig overnaturlig naturlig; når vi landet i beslutningen om å bryte opp herfra, la det ene etter det andre seg til rette på rekordtid- huset vårt ble solgt i løpet av to uker, og en mengde praktiske ting ble løst på finurlig vis! En del av oss kommer for alltid til å være forbundet med Belgia, og vi kommer til å reise litt frem og tilbake til Belgia/Nederland/Tyskland også i tiden fremover. Vi kommer til å spille en aktiv rolle som mentor for menighetsplanting i området gjennom flere nettverk. 

Fra oktober av går vi som familie inn i en pastortjeneste i Betania, Hauge i Dalane- et nytt kapittel og en veldig spennende erfaring for oss! Som travel småbarnsfamilie ser vi og klart fordelen med noen år i Norge nå, og ser i forventning frem til hva Gud har på gang av både velsignelser og misjonale initiativ på hjemmebane!

Arbeidet fortsetter med andre ord både her og der, og vårt misjonsengasjement opphører på ingen måte selv om det tar en annen form."

 

Powered by Cornerstone