PETRA - nytt tilbud til ungdommer

PETRA - nytt tilbud til ungdommer

Vi har i flere år hatt Immanuel to søndager i måneden, parallelt med søndagsskolen. Dette har vært fra 5. klasse og oppover. Vi fortsetter med Immanuel, men starter samtidig opp et tilbud fra 8.-klasse og oppover kalt PETRA.

Bonnie Brambo med flere har stått i bresjen for dette arbeidet, og har som mål å gi tilrettelagt bibelundervisning rettet mot alderstrinnene 5.-7-klasse. Bonnie har lenge gått med en drøm å gå dypere i undervisningen og starter fra og med 19. september opp PETRA som da er for ungdommer fra og med 8.-klasse og oppover.

Immanuel vil fra denne endringen da være for 5.-7.-klasse, og PETRA da for 8.-klassinger og oppover.

Det blir Immanuel hver 1. søndag i måneden, og PETRA hver 3. søndag i måneden fra kl 11:30. Pga div arrangementer blir første Immanuel den 12.september. Se ellers kalenderen som er oppdatert med alle datoer.

Powered by Cornerstone