Innkalling til visjonskveld/menighetsmøte

Innkalling til visjonskveld/menighetsmøte

Vi kaller med dette inn til viktig visjonskveld/menighetsmøte tirsdag 22. november kl 19:30. Innkallingen med saksliste finner du her.

Saksliste

  • Informasjon
  • Hjerte for Sokndal
  • Vedtekter, avstemming
  • Ledermodell
  • Forslag til nytt lederråd

 

Saksgang vedtekter:

Vedtektene ble lagt ut på høring 20. oktober med høringsfrist 4. november. Mange og gode kommentarer er mottatt. Justert tekst ligger nå tilgjengelig på Betania sine nettsider og blir gjort tilgjengelig på papir ifm gudstjenesten søndag 20. november. Dette tekstforslaget er det endelige forslaget som stemmes over i sin helhet i visjonskvelden 22. november 2022. Nye vedtekter krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Powered by Cornerstone