Boklansering med Johnny Omdal

Boklansering med Johnny Omdal

Søndag 22. januar får vi besøk av Johnny Omdal i gudstjenesten kl 11:00. Johnny er oppvokst i Sokndal, og er i dag pastor for Justnes Misjonskirke i Kristiansand. Han har nå skrevet bok nummer to, og det blir derfor også kobinert gudstjeneste og boklansering! Mer om boken:

Gud vil gjerne utøse mer av sin Hellige Ånd og kraft over oss. Han vil vise oss at vi er kalt til å leve et annerledes liv. Ønsker du å få del i det – og lære mer om hvordan du kan leve tett med Ham, er dette boken for deg! Gud vil gjøre noe nytt i livet ditt!

Anbefalinger

«Iblant skulle man tro den tredje personen i treenigheten het ‘Den hemmelige ånd’. Det er derfor en slik glede at Johnny Omdal rydder i misoppfatninger om det karismatiske liv og presenterer Ånden for dagens mennesker. Han skriver engasjerende, forankret på bibelsk grunn, rikt illustrert med historier og konkrete tips og råd for leseren. Jeg tror denne boken kan bli en veiviser som forener vår evige tørst med Ham som er kilden – Den Hellige Ånd!»
– Daniel Sæbjørnsen // pastor og forfatter

«Denne boken er viktig. Gjennom skriftsteder, erfaringer fra kirkens historie og egne erfaringer tegnes det et dynamisk bilde av hvordan en genuin etterfølgelse av Kristus ser ut – i Den Hellige Ånds kraft. Boken gir kunnskap, modellerer og skaper tørst. Jeg gjenkjenner tonene som forvandlet mitt eget liv, og som jeg senere har sett snu opp ned på så mange andres liv …»
– Elin Linde Fagerbakke // leder i Kvinner i Nettverk

Powered by Cornerstone