Forhåndstemming til lederteamssvalget

Forhåndstemming til lederteamssvalget

Det blir mulighet for å levere forhåndstemme i valget av nytt styre/lederteam. Stemmesedler og konvolutter gjøres tilgjengelig i gudstjenestene 12. mars og 19. mars. Se mer info:

Stemmeseddel fylles ut legges i blank liten konvolutt. Liten konvolutt legges i større konvolutt med navn skrevet på utsiden og leveres i Betania sin sorte postkasse. Frist for levering er mandag 20. mars.

Se mer info og oversikt over kanditater for valg her.

Powered by Cornerstone