Dialogen - en lavterskel telefontjeneste

Trenger du noen å prate med? Vi ønsker å tilby en lavterskel telefontjeneste for alle.
Dialogen - en lavterskel telefontjeneste

Det er ikke en krisetelefon, men et tilbud om en samtalepartner. Samtalene kan være et supplement i påvente av behandling/terapi, eller et alternativ der dette er nok. Det kan være mange ting som er vanskelig å håndtere alene og da er det godt å ha noen å prate med. Som mennesker opplever og erfarer vi våre liv gjennom de historiene vi forteller, og en fortelling krever en tilhører.

LIKE VIKTIG- Du trenger ikke å ha noen “grunn” til å ringe, det er nok at du trenger å høre en stemme eller vil drøse litt. Vi KAN begge deler!

 

Hvem kommer du til å snakke med?

Lena Eia (Tlf: 920 58 491)

Jeg er gift og mor til to. Jeg arbeider som lærer i skolen, er forkynner i menigheten Betania og har studiepoeng innen sjelesorg ved Modum Bad. Ellers er jeg opptatt av trening og gode fellesskap. Vi har alle et behov for å høre til. La oss derfor vise omtanke for hverandre (Hebr 10:24).

 

Kurt Johnny Haaland (Tlf: 920 58 491)

Jeg er gift, og har fått så mange år på nakken at barna har flyttet ut. Jeg er for tiden ansatt i Bufetat som “Familiehjem”. Jeg har i mange år jobbet med barn og ungdom og har fagbrev som Barne og ungdomsarbeider. Jeg har flere år bak meg som pastor i menigheten Betania og har hatt sjelesørgeriske samtaler med både unge og eldre. Samtaler om livet - på godt og vondt.

 

Vi starter i det små hvor vi er tilgjengelige på telefon onsdager fra kl 19.00-21.00. Det er også mulig å avtale et fysisk treff. På sikt ønsker vi også å kunne tilby en hjelpe/ chatte-tjeneste på facebook. Dersom vi ser at vi får for liten tid til å betjene alle, er det muligheter for å utvide telefontjenesten.

Vi har taushetsplikt og du kan velge å være anonym om ønskelig.

VI SNAKKES!

Powered by Cornerstone