Grått bilde

Kalender/Gudstjeneste | Odd Løgevik

Gudstjeneste mai 2024

Månedstema: Guds arv. I Jesu yppersteprestlige bønn (Joh. 17)  får vi innblikk i den mektige arven Jesus forberedte for sine disipler...

Gudstjeneste | Odd Løgevik

I Jesu yppersteprestlige bønn (Joh. 17)  får vi innblikk i den mektige arven Jesus forberedte for sine disipler: fred, fullkommen glede, enhet, herlighet, guddommelig kjærlighet, Guds Ord, Guds navn, den himmelske talsmannen iboende, det evige liv. La oss leve fullt og helt i dette som han har etterlatt oss!

Powered by Cornerstone