Misjon

Misjon er et av hovedsatsingsområdene i Betania. Gjennom hele historien har vi alltid hatt et sterkt misjonsengasjement, og har støttet flere misjonærer og arbeid i forskjellige land. Vi er i dag organisert og tilknyttet pinsebevegelsens misjonsorgan, Pinsemisjonen.

Vi er en menighet som framelsker misjon og misjoninnsats. Vi har sendt ut og underholder egne misjonærer i Belgia og Peru, samt gjennom Troens Bevis i Kambodsja. Vi støtter også misjonskampanjer og pastortreninger i flere land i Øst-Europa, Asia og Afrika. Vi ønsker å gjøre en innsats blant unådde folkeslag, og aktivt støtte forkynnelse, undervisning og menighetsbygging der behovene er størst.

Ønsker du å gi en gave til vårt misjonsarbeid, eller ønsker å gi støtte direkte til en av våre misjonærer, kan du enkelt merke hva gaven gjelder og betale inn på vår misjonskonto 3310.60.38975.

Hvis du ønsker mer informasjon om vårt misjonsarbeid, kan du ta kontakt her.

Powered by Cornerstone