Vår historie

Vår historie

Pinsemenigheten Betanias historie startet allerede så langt tilbake som året 1921. Under en møteserie med Arne Høyland brøt det ut en vekkelse som dannet grunnlaget for å etablere et eget fellesskap. 19. oktober 1924 ble det første menighetsbygget innviet. I 1927 ble Edvard Pedersen innsatt som menighetens første forstander.

I 1936 ble menigheten offentlig autorisert, og har helt fra starten hatt en gradvis vekst. Fra den aller første tiden har det vært et sterkt fokus på barnearbeid, og bl.a. søndagsskolen samlet store mengder barn og familier i hele etterkrigstiden.

I 1948 ble bygget flyttet fra Strandaneset til Hauge sentrum, og fikk samtidig et tilbygg med utvidelsesmuligheter for sal, samt egen leilighet. Det moderne bygget rommet nå ennå flere mennesker til den aktive menigheten.

Vår historie

På midten av 80-tallet opplevde menigheten igjen en sterk vekst, og i 1986 var det igjen duket for innvielse av nytt lokale. Den opprinnelige møtesalen som ble flyttet fra Strandaneset ble revet, til fordel for ny og betydelig større møtesal.

Siden den gang har menighetens vekst fortsatt, og særlig innen barne- og ungdomsarbeidet begynte man å se utfordringene med trange og små lokaler til det aktive og voksende arbeidet. Det ble derfor startet en prosess med tanke på nybygg tidlig på 2000-tallet, og 17.mars 2011 ble en merkedag i nyere historie – da startet rivingen av den gamle delen, og arbeidet med nybygget tok til. Den 26. januar 2013 var det igjen stor fest, da Nye Betania ble innviet. En nyrenovert møtesal med 300 sitteplasser og moderne lys- og lydanlegg sto da klart, sammen med et helt nytt og moderne tilbygg med kafé, ungdomssal, junior- og søndagsskolerom, kontorer med mer.

Menigheten Betania teller i dag over 300 medlemmer, og over 500 med tilhørige. Det er en aktiv og livskraftig forsamling som ønsker å legge til rette for at alle generasjoner skal kunne trives og inkluderes. Vi står i stor takknemlighet til pionerene som gikk foran og la grunnlaget for det vi i dag kjenner som Pinsemenigheten Betania.

Vår historie
Powered by Cornerstone