Tentro

Tentro er Betanias konfirmasjonsundervisning. Opplegget bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk. Du må ikke være medlem i Betania for å være med på Tentro.

Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringens hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Tentro er bygd for å gi deltakerne opplevelser, erfaringer og inntrykk.

Undervisningen i Tentro er laget for å involvere ungdommene, ikke bare høre på. Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det relevant for deg!

Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel!

Mer informasjon om Tentro: www.tentro.no
 

Powered by Cornerstone