Pinsebevegelsen i Norge

Pinsebevegelsen er en felles betegnelse på en gruppe av flere selvstendige kristne samfunn og menigheter, og har i Norge ca 32.000 medlemmer tilknyttet over 300 menigheter.

Bevegelsen har flere fellestiltak, råd og komiteer. Blant disse er PinsemisjonenPinsebevegelsens barne- og ungdomsutvalg (PBU), Evangeliesenteret med flere.

Pinsebevegelsen er en av verdens raskest voksende religiøse bevegelser og det er anslått at det er 600 millioner medlemmer i verden.

Les mer om Pinsebevegelsen her: Pinsebevegelsen i Norge og Wikipedia

Powered by Cornerstone