Pinsebevegelsen i Norge

Pinsebevegelsen i Norge består av mer enn 340 lokale kirker over hele landet. Hver enkelt menighet er autonom og registrert som et selvstendig registrert eller uregistrert kirkesamfunn. Det vil si at hver enkelt menighet er selvstendig og velger styre(menighets- eller eldsteråd) og bærer et selvstendig ansvar for hele sin virksomhet.

Tilsammen omfatter nettverket nær 50 000 voksne og barn som er medlemmer i lokale kirker, og på verdensbasis er pinsebevegelsen det raskest voksende trossamfunn med over 500 000 000 pinsekarismatiske kristne. 

Bevegelsen har flere fellestiltak, råd og komiteer. Blant disse er PinsemisjonenPinse UNGEvangeliesenteret med flere.

Les mer om Pinsebevegelsen her: Pinsebevegelsen i Norge og Wikipedia

Powered by Cornerstone