Bønnemøter gjennom sommeren

Bønnemøter gjennom sommeren

Vi gleder oss over å invitere til bønnefellesskap også gjennom sommeren! Vi samles annenhver tirsdag kl 20:00 fra og med tirsdag 29. juni. Ingen påmelding - registrering i døren.

Det blir bønnesamlinger

29. juni

13. juli

27. juli

10. august

Etter dette fortsetter bønnemøtene som vanlig, parallelt med oppstart av øvrige samlinger og arrangement.

Kontaktperson for bønnesamlingene i sommer er Anita S.E. Omdal.

Powered by Cornerstone