Betania skal være et hjem for alle generasjoner! Gjennom våre aktivteter og treffpunkt legger vi til rette for å ha et tilbud til alle livets faser - fra barn til eldrearbeid. I vår meny "FOR DEG" finner du en oversikt over våre tilbud til deg og din familie!

Powered by Cornerstone