Dåp og medlemsskap

Dåp og medlemsskap

I Betania praktiserer vi troende dåp. Det er et viktig steg i lydighet, som en offentlig bekjennelse av at du har overgitt ditt liv til Jesus. I det man senkes ned i vannet er det som en begravelse hvor man identifiserer seg med Jesu død- for så å løftes opp igjen til et nytt liv sammen med Jesus!

Noen bruker begrepet «voksendåp», men det er misvisende, for det har ikke noe med alder å gjøre, men personens egen overbevisning i hjertet; en kan være 12 år eller 92 år, en kan ha kjent Jesus i et kvarter eller et helt århundre, det kan gjøres innendørs eller utendørs, forrettet av en av pastorene eller av et åndelig forbilde- hovedbudskapet er: det er bibelsk, Jesus selv gjorde det- så få det gjort!

Dåp er en forutsetning for medlemskap i Betania. Kun medlemmer har stemmerett i menighetsmøter, som er menighetens øverste beslutningsorgan. Man kan selvsagt være en del av Betania- familien uten å være døpt, og alle kirkelige handlinger, som barnevelsignelse, konfirmasjon (=tentro), vigsel og begravelse, samt sjelesorg- samtaler og forbønn, tilbys kostnadsfritt til alle som ønsker det.

Hverken dåp eller medlemsskap i Betania er det samme som å være kristen. Å være kristen er å tro på Jesus og følge etter ham. PUNKTUM. Vi oppmuntrer likevel til å gjøre den bibelske lydighetshandlingen det er å la seg døpe og gi seg til et forpliktende fellesskap.

Powered by Cornerstone