Det store og det lille er et uttrykk for det samme; samme kirken, samme fokus: at folk blir kjent med Jesus og følger etter Ham!

I det store fellesskapet er han Gud, den opphøyde og allmektige, som vi sammen med storfamilien feirer og opphøyer, i det lille fellesskapet kommer Han nær og blir personlig. Å være en del av både gudstjenesteliv, småfellesskap og tjenestefellesskap er BIBELSK- ingen er diskvalifisert, ingen er overkvalifisert; vi trenger alle Gud og vi trenger alle hverandre!

Vi tror at dåp er et viktig steg i lydighet for en som vil følge Jesus. Bønn er åndedrettet i en kristens liv, og sunn bibelundervisning er sentralt for modning og vekst som hans disipler. Vi tror også at å være med å gi til Guds rikes sak er til stor velsignelse som troende!

Powered by Cornerstone